Гевин уничтожает РЫЖЕГО ФЕМИНИСТА!!! )) — YouTube

Feminizam

Koncepti Pokret  Teorija Filmska teorija  Ekonomija Feministička seksologija Ženska prava Profeminizam Antifeminizam

Historija Ženska historija Feministička historija Historija feminizma

Pravo glasa Žensko pravo glasa Kronologija  Sufražetkinja Novi Zeland  U.K.  SAD

Valovi feminizma Prvi  Drugi  Treći

Pod-tipovi

Prema državi ili regiji

Popis Feministkinje  Literatura Teme

 p  r  u 

Feminizam je naziv za skupinu ideologija i političkih pokreta kojima je cilj bio poboljšanje položaja žene u društvu, odnosno izjednačavanje prava žena s pravima muškaraca.

Feminizam je pokret koji je nastao u zapadnim zemljama u 19. vijeku kao jedna od posljedica industrijske revolucije. Razvoj mašina je počeo otklanjati potrebu za ljudskom radnom snagom, postepeno eliminirajući jednu od prednosti koju su muškarci imali nad ženama. To je omogućilo ženama da postanu sve značajniji dio radne snage, pogotovo za vrijeme prvog svjetskog rata kada su zamjenjivale muškarce na frontu.

Feministički pokret se ispočetka ispoljavao u dva oblika — kao pokret za ravnopravnost u plaćama, odnosno kao pokret kao davanje prava glasa ženama. Ovo potonje je s vremenom postignuto u većini zapadnih zemalja nakon prvog svjetskog rata, a kasnije i u ostatku svijeta.

Kako je politička, a i ekonomska ravnopravnost žena postignuta u institucionalnom smislu, tako je i feminizam postepeno evolucirao u novu formu tzv. radikalnog feminizma kome je cilj bio promijeniti tradicionalnu ulogu žene u društvu putem napada na brak i materinstvo kao tradicionalne institucije, odnosno na muškarce koji su po prirodi represivni prema ženama. Iako je relativno malen broj žena prihvatio taj ekstremni stav, danas se feminizam najčešće povezuje s njim.

Feminizam se u posljednje vrijeme javlja i kao svojevrsna obrambena reakcija na porast neo-konzervativizma i vjerskog fundamentalizma, kojima je cilj vratiti tradicionalne institucije kao i tradicionalni položaj žene u društvu.

1 Razvoj feminizma 2 Vrste feminizma 3 Kritika feminizma 4 V. također 5 Eksterni linkovi

Razvoj feminizma[uredi — уреди | uredi izvor]

Većina feminističkih teoretičara, pogotovo onih iz zapadnih i anglosaksonskih država, drži kako se feminizam razvijao u tri vala:

Prvi val feminizma nastao je u 19.st. i označavao borbu žena za pravo glasa. Te feministkinje su bile poznate kao sufražetkinje. Drugi val feminizma se javio 1960-ih i trajao do 1980-ih. Označavao je klasične postavke i fokuse feminizma kao što su organizacija masovnog pokreta, rodna ravnopravnost, antiimperijalizam, promjenu zakonodavstva, ženske i feminističke časopise, edukacija žena, problematika muškog nasilja i sl. Treći val feminizma započeo je 1980-ih i traje do danas; pokušava negirati rod i nadilaziti rodne razlike te je s toga blizak drugim teorijama: queer teoriji, post-kolonijalnoj teoriji, transnacionalizmu, ekofeminizmu, trans-feminizmu te ostalim novim feminističkim teorijama i novim društvenim problematikama s kojima se žene susreću.

Vrste feminizma[uredi — уреди | uredi izvor]

Feminizam je ideološki prilično raznorodan pokret, s brojnim, često suprostavljenim, strujama koje su ponekad pod utjecajem drugih ideologija, a ponekad pod utjecajem specifičnih društveno-ekonomskih prilika u kojima žive žene u nekom dijelu svijeta.

Uglavnom se razlikuju sljedeći tipovi:

Liberalni feminizam Radikalni feminizam Socijalistički feminizam Ekofeminizam Individualistički feminizam

Kritika feminizma[uredi — уреди | uredi izvor]

V. također[uredi — уреди | uredi izvor]

Maskulizam Žene u ranom hrišćanstvu

Eksterni linkovi[uredi — уреди | uredi izvor]

Poreklo i razvoj feminizma (Andrew Heywood, Političke ideologije)

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *